Medlemskap

Vi i Sverre W. Monsen jobber målrettet med tiltak innen miljø og sosiale forhold for å sikre en mer bærekraftig tekstilindustri.

Etisk Handel

Etisk handel Norge er Nordens største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. SWM har vært medlem av Etisk handel Norge siden 2009. Som medlem får vi tilgang til individuell rådgivning og oppfølging, vi har tilgang til kurs, ressurser og verktøy, og vi kan utveksle erfaringer sammen. SWM rapporterer årlig til Etisk handel Norge om vårt arbeid med aktsomhet i vår leverandørkjede. Vårt arbeid med aktsomhet er godkjent for 2021 og rapporten er tilgjengelig på vår nettside.


UN Global Compact

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. UN Global Compacts ti prinsipper og bærekraftsmålene staker ut retningen for et ansvarlig og bærekraftig næringsliv. Prinsippene og bærekraftsmålene går som en rød tråd gjennom alt arbeidet UN Global Compact-bedriftene gjør. SWM har vært medlem av UN Global Compact siden 2020, og har således forpliktet oss til å følge de ti prinsippene, samt å arbeide målrettet med de bærekraftsmålene som vi har valg å prioritere høyest. Hvilke dette er kan du lese mer om under fanen Prioriterte bærekraftsmål.


Amfori

Amfori er den ledende globale næringslivsforeningen for åpen og bærekaftig handel. De tilbyr helhetlige handels- sosiale- og miljøtjenester som hjelper oss med å forbedre vår globale innkjøpsstrategi. Mer enn 2400 medlemmer fra mer enn 40 land har valg å bli medlem av Amfori. Som medlem får vi tilgang til mye nyttig informasjon om arbeid med etikk og samfunnsansvar. Vi benytter for eksempel Amforis Country Risk Classification for å kategorisere våre leverandører på forventet risiko ut fra hvilket land de opererer i. Dette gir oss et godt grunnlag for samtaler med våre produsenter slik at vi sammen kan jobbe for at de ulike risikoer minimeres i vår leverandørkjede. Det er Amfori som arrangerer audits som skal sørge for at våre leverandører følges opp i henhold til BSCIs retningslinjer for ansvarlig business. SWM har vært medlem av Amfori siden 2020.

Våre leverandøres medlemskap:


Våre leverandøres medlemskap:

BSCI

BSCI er et initiativ fra Foreign Trade Association (FTA), den ledende næringsorganisasjonen for europeisk handel. Over 1500 forhandlere, importører og nasjonale foreninger er samlet for å forbedre det politiske og juridiske rammeverket for at handel skal foregå på en bærekraftig måte. BSCI støtter medlemsbedriftene med å integrere sosial etterlevelse i deres globale leverandørkjeder.  
Vi i Sverre W. Monsen jobber målrettet med tiltak innen miljø og sosiale forhold for å sikre en mer bærekraftig tekstilindustri. Vi jobber konkret for å redusere vårt klimafotavtrykk, og vi jobber for å ivareta gode arbeidsforhold – både for våre egne ansatte og ansatte i vår leverandørkjede.


Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft her

Vi i Sverre W. Monsen jobber målrettet med tiltak innen miljø og sosiale forhold for å sikre en mer bærekraftig tekstilindustri. Vi jobber konkret for å redusere vårt klimafotavtrykk, og vi jobber for å ivareta gode arbeidsforhold – både for våre egne ansatte og ansatte i vår leverandørkjede.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft her

Vil du vite mer om våre produkter?

Er du interessert i hva vi kan tilby deg?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!

Kontakt oss

Vil du vite mer om våre produkter?

Er du interessert i hva vi kan tilby deg?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!

Kontakt oss