Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet noen av de spørsmålene vi oftes får, slik at det er enkelt for deg å finne svar på det du lurer på.

Dersom det er er noe mer du lurer på er du velkommen til å kontakte kundesenteret vårt: swm@swm.no

Generelle Salgs- og leveringsbetingelserLast ned våre generelle salgs- og leveringsbetingelser her.

Returskjema


Ved retur av varer til Sverre W. Monsen AS, eller reklamasjon skal returskjema benyttes. Retur av ubrukte varer i originalforpakning, godkjennes kun for varer som er standard lagervare på returtidspunktet og som er i hel ubeskadiget emballasje. Ingen retur må skje uten forutgående avtale og utfylt returskjema skal vedlegges varen. Dersom SWM skal betale returfrakt, skal denne frakten bestilles av SWM. For øvrige vilkår, se våre Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser.


Last ned Returskjema her.

Hva er RFID - Chip merking?


Et RFID-system, består av en leser, antenne og en brikke som registrerer og lagrer informasjon. RFID teknologi for identifisering og sortering av tekstiler kan gi betydelige besparelser. Det gir full kontroll med eierskap og omløpshastighet, betydelig raskere identifisering av tekstilene, redusert manuelt arbeid, og det gir mulighet for automatisk sortering.

Sverre W. Monsen er forhandler av Datamars RFID brikker for tekstilbransjen i Norge. Vi har de siste 5 årene levert flere komplette anlegg og totalt over 1 million brikker til en rekke selskaper, private og offentlige institusjoner i Norge.


Hva er Økotex?


Øko-Tex Standard 100 er utarbeidet av den internasjonal foreningen

«The International Association of Research and Testing in the Field of Textile Ecology». Foreningen består av 12 institutter fra 12 europeiske land, som er representert i Sør Afrika, Tyskland, Østerrike, Belgia, Kina, Sør Korea, Danmark, Spania, Frankrike, Storbritannia, Ungarn, Italia, Japan, Polen, Portugal, Sverige, Tyrkia og USA.


For å kunne oppnå Øko-Tex merket må produktene testes for innhold av ulike kjemikalier og fargestoffer, som ikke må overskride de maksimumsverdier som er angitt iØko-Tex Standard 100. Kravene utvikles på basis av vitenskapelig grunnlag og lovverk i landene hvor Øko-Tex instituttene er representert.


Øko-Tex Standard 100 krever at produsenten får utført laboratorietesting av produktene for å sikre at de fastsatte grenseverdier overholdes. Testingen skal utføres av et uavhengig institutt som er tilsluttet Øko-Tex samarbeidet.


Les mer på: www.oeko-tex.com

Hvordan vedlikeholder jeg tekstiler kjøpt fra Sverre W. Monsen?


Alle tekstiler fra oss tilfredsstiller anerkjente internasjonale normer for industriell vask. (Så sant ikke annet er spesifisert).


I vår helsebekledning og alle andre tekstiler til sykehus og helseinstitusjoner, er materialer og design nøye vurdert og valgt for at det skal kunne vedlikeholdes i henhold til smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner.

Hva er EN13795?


NS-EN13795 er en europeisk standard for operasjonstekstiler som dekkstykker, frakker og renromsdrakter, brukt som medisinsk utstyr til pasienter, klinisk personale og utstyr og består av 3 deler:

  • Del 1: Generelle krav til produsenter, bearbeidere og produkter.

  • Del 2: Prøvingsmetoder.

  • Del 3: Ytelseskrav og ytelsesnivåer.

I praksis vil det si at man ved bruk av flergangstekstiler i operasjon, benytter plagg og tekstiler av microfiber, med eller uten barrieremembran (for eks Gore Tex). Det stilles særskilte krav til vedlikehold og kontroll.

Standarden kan anskaffes ved å kontakte Norsk Standard: www.standard.no

Hvis du ønsker mer informasjon om bruk av flergangstekstiler i operasjon, ta gjerne kontakt med oss.

Hva er microfiber?


Tekstiler laget av Microfiber er produsert av fibre der et 10.000 meter langt fiber ikke veier mer enn 1 gram. Som regel er dette laget av polyester. Fiberet kan etterbehandles på ulike måter for å oppnå ulike egenskaper i det ferdige produktet.