Sverre W. Monsen AS ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Sverre W. Monsen AS (SWM) skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et  miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til SWM i årene fremover.

Planer for klima- og miljøarbeidet

Overordnet sett er det våre retningslinjer for ansvarlig forretningspraksis og vår interne rutine for aktsomhetsvurderinger for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet. Vår redegjørelse for bærekraftig forretningspraksis kan lastes ned her:

Last ned vår aktsomhetvurdering

Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål:

Vi skal redusere klimagassutslipp som skriver seg fra vår leverandørkjede.
Vi skal bidra til å hindre overforbruk av tekstiler.
Vi skal bidra til at fiber fra utslitte tekstiler resirkuleres og kan benyttes til nye produkter.
Vi skal redusere klimagassutslipp fra egen virksomhet (Scope 1 og 2) med 10% i 2024


 • Avfall: I 2023 var det beregnet utslipp av 2,43 tonn CO2 fra vårt avfall. Målet for 2024 er 2,19 tonn.

 • Energiforbruk: I 2023 var det beregnet utslipp på 30,05 tonn CO2. Målet for 2024 er 27 tonn.

 • Transport fra eget lager: I 2023 var det beregnet utslipp på 7,18 tonn. Målet for 2024 er 6,45 tonn.

For å nå målene skal det gjennomføres følgende tiltak:

 • Vi skal måle levetid på 10 av våre volumprodukter. Tekstilene som skal måles skal utstyres med RFID-chip for å kunne gjøre nøyaktige målinger. Prosjektet vil vare i 4-5 år for å kunne måle nøyaktig levetid. Poenget er at tekstilene skal være i normal bruk og vask hos kundene slik at resultatene er reelle. Ansvarlig for prosjektet: Business Developer. Oppstart Q2 2024.


 • Vi skal redusere vårt sortiment med inntil 40% unike enheter i 2024 og i større grad standardisere vårt sortiment. Dette for å ha en mer bærekraftig og effektiv produksjon, og for å unngå å produsere tekstiler som må kastes fordi de ikke blir solgt. Ansvarlig for prosjektet: Salgssjef. Oppstart: Q1 2024.


 • Vi skal øke andel innsamlede utslitte tekstiler som skal sendes til resirkulering. Mål for 2024 er å samle inn mer enn 100 tonn. Ansvarlig for prosjektet: Business Developer.


 • Den største klimagasspåvirkningen skjer i vår leverandørkjede. Vi skal derfor påvirke de leverandørene som ikke kan levere miljøsertifiserte tekstiler til å ta grep i leverandørkjeden slik at de kan levere slike om et par år. Ansvarlig for dialog med leverandørene: Supply Chain Manager.


 • Alle våre egenproduserte tekstiler skal utstyres med digitale produktpass. Målet for 2024 er å iverksette arbeidet på de 10 største volumtekstilene. Ansvarlig: Business Developer. Oppstart: Q2 2024.


 • Vi skal inngå samarbeid med flere av våre største kunder på innsamling av helt utslitte tekstiler, som skal sendes til vår samarbeidspartner i Finland for resirkulering. Ansvarlig: Business Developer. Oppstart: Q1 2024.


 • Tjenestereiser: Vi skal redusere antall flyreiser, og flere møter skal utføres på teams. Når fysiske reiser er helt nødvendig, skal kun deltakere som må delta, reise. Alternativ transport til fly skal prioriteres.


 • Energi: Ventilasjonsanlegg skal skiftes ut. Det skal monteres led-lamper i taket på lager. Porter og dører til lasterampe skal holdes lukket hele tiden, med unntak av ved tømming av containere.


 • For å redusere CO2-utslipp fra avfall, skal sorteringsgraden økes med 10%.


 • Utgående transport: Vi skal redusere andel delleveringer. Vi skal også samarbeide tettere med kunder om å planlegge sine innkjøp, og dermed redusere antall forsendelser.


Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn.


Innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Sverre W. Monsen AS?

Send oss forslag