Info om flammehemming

Hva er en flammehemmer?


Flammehemmere er kjemikalier som tilsettes materialer og produksjoner for å redusere faren for antennelse, og for å hindre at en antennelse utvikler seg til en brann.Hvordan virker flammehemmere?Hensikten med å tilsette flammehemmere til brennbare materialer er:


 • Å redusere antenneligheten

 • Å redusere flammespredningshastigheten, og dermed forsinke brannutviklingen


Misvisende betegnelser på flammehemmere:

​​​​​​​

 • "Brannmotstandsdyktig”

 • ”Flammesikkert”

 • ”Ikke brennbart”

NB! Det er viktig å understreke at flammehemmere ikke kan hindre materialer i å bli antent eller å brenne!

- De kan imidlertid nedsette antenneligheten og brannintensiteten for materialer som ellers lar seg antenne og brenner raskt

Sjekk vår info film om flammehemming


Ulike former for flammehemmere:


Flammehemmere kan være additive eller reaktive


 • En reaktiv flammehemmer reagerer med det materialet som skal brannhemmes, og er dermed fast bundet i materialet. Faren for at flammehemmere lekker ut eller vaskers ut av materialet i løpet av brukstiden er svært liten. Bestandigheten til reaktive flammehemmere er generelt meget god

 • En additiv flammehemmer tilsettes materialet uten at den bindes kjemisk eller reagerer med materialet. Flammehemmere kan dermed migrere eller vaskes ut i løpet av brukstiden.

SWM benytter reaktive flammehemmere i våre produkter


Bestandighet

Med bestandighet menes evnen en flammehemmer har til å tåle rengjøring, rensing, bleking og eksponering for vær, vind og sol.


Flammehemmende behandling av tekstiler kan inndeles på følgende måte:

 • Bestandig flammehemming

 • Semi-bestandig flammehemming: behandlingen tåler vann, men ikke tørrensing eller  gjentatt (mer enn 50 ganger) vasking

 • Ikke – bestandig flammehemming: flammehemmeren vaskes lett ut av tekstilet,   benyttes oftest for produkter som ikke skal vaskes


Reaktive flammehemmere er generelt vesentlig mer bestandige enn additive flammehemmere

Hvordan brenner tekstiler?

Tekstilenes branntekniske egenskaper avhenger av mange ulike faktorer som:

 • Type antennelseskilde

 • Hvor lenge tekstilen utsettes for antennelseskilden

 • Orientering av tekstilen (horisontal eller vertikal)

 • Hvor antennelseskilden påvirker prøven (kant, overflate, oppe eller nede)

 • Temperatur, luftfuktighet, ventilasjonsforhold

 • Flatedensitet (masse per areal)

 • Struktur (åpen eller tett veving, flosset, ruglet eller glatt overflate)

 • Om tekstilet anvendes i ett eller flere lag


Merk:

Lett brennbare fibre av bomull har lavere brennverdi enn mindre brennbare fibre. Men viktigere enn selve brennverdien, er hastigheten energien frigjøres med. Varmeenergien fra brann i bomull avgis langt hurtigere enn varmeenergien fra for eksempel. N-aramid


Ulike prøvingsmetoder for antennelighet av tekstiler

Det finnes mange ulike testmetoder for tekstiler


 • De mest vanlige prøvingsmetodene måler hvor lett tekstiler antenner, og hvor raskt det brenner

 • I de fleste metodene blir tekstilene eksponert for relativt små tennkilder – svært ofte brukes eksponering for glødende sigarett og liten flamme tilsvarende en fyrstikkflamme ved prøving av madrasser. (ref. Røyking på sengen..)

Fordi tekstiler som regel skal vaskes eller renses, er det i enkelte regelverk og standarder krav om at tekstilet skal branntestes etter at det har vært gjennom en spesifisert vaskeprosedyre.


Branntekniske krav til tekstiler


 • I Norge er det forskriftskrav om at stoppede møbler og madrasser skal motstå antennelse av ulmende sigarett.

 • Vi har også en forskrift som forbyr salg av svært brennbare tekstiler i bekledningsprodukter, tepper og pledd

 • Det er ingen konkrete norske brannkrav til tekstiler i gardiner og sengetøy.


Det er opp til enhver bruker eller institusjon å stille krav til tekstiler i innredningen. For eksempel stiller enkelte fengsler og helseinstitusjoner egne branntekniske krav til slike produkter

Generelt om brannfarlige tekstiler


 • Brannfarlige tekstiler – klær og andre tekstilprodukter.


Klærnes brennbarhet avhenger av modell og passform. Lette, vide klær antennes f.eks. lettere enn ettersittende. De brenner også fortere fordi lufttilførselen er bedre. Hvis yttertøyet tar fyr, og undertøyet inneholder syntetiske fibere, kan brannskadene bli store fordi kunstfiberne i undertøyet smelter inn i huden selv om de ikke tar fyr.