+47 55 94 52 00
MVA er slått av
NB-NO


Åpenhetsloven trer i kraft 1. Juli


Vi i SWM har jobbet med etisk handel i mange år, og vi har gjennom aktsomhetsvurderinger kartlagt risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i vår leverandørkjede. SWM erkjenner at det er vanskelig å ha sikre at menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter ivaretas gjennom hele vår leverandørkjede, men vi jobber målrettet med å få oversikt over alle ledd.

Kontakt Sustainability Manager Camilla Valen hvis du ønsker å vite om SWMs forhold til grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i vår leverandørkjede.

E-post: camilla@swm.no


Åpenhetsloven – har du spørsmål til oss?


Vi i SWM har jobbet med etisk handel i mange år, og vi har gjennom aktsomhetsvurderinger kartlagt risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i vår leverandørkjede. SWM erkjenner at det er vanskelig å ha sikre at menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter ivaretas gjennom hele vår leverandørkjede, men vi jobber målrettet med å få oversikt over alle ledd.

Kontakt Sustainability Manager Camilla Valen hvis du ønsker å vite om SWMs forhold til grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i vår leverandørkjede.


E-post: camilla@swm.no