Åpenhetsloven trådte i kraft 1. Juli

Vi i SWM har jobbet med etisk handel i mange år, og vi har gjennom aktsomhetsvurderinger kartlagt risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i vår leverandørkjede. SWM erkjenner at det er vanskelig å sikre at menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter ivaretas gjennom hele vår leverandørkjede, men vi jobber målrettet med å få oversikt over alle ledd.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Kontakt Sustainability Manager Camilla Valen hvis du ønsker å vite om SWMs forhold til grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i vår leverandørkjede.


E-post: camilla@swm.no

Last ned vår aktsomhetvurdering


Åpenhetsloven – har du spørsmål til oss?


Vi i SWM har jobbet med etisk handel i mange år, og vi har gjennom aktsomhetsvurderinger kartlagt risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i vår leverandørkjede. SWM erkjenner at det er vanskelig å sikre at menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter ivaretas gjennom hele vår leverandørkjede, men vi jobber målrettet med å få oversikt over alle ledd.


Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.


Kontakt Sustainability Manager Camilla Valen hvis du ønsker å vite om SWMs forhold til grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i vår leverandørkjede.


E-post: camilla@swm.no