Sverre W. Monsen

Arbeidstøy for helseinstitusjoner


Dagens vaske- og tørkeprosesser setter store krav til tekstilene, både i valg av materialer, konstruksjon og utforming. Vårt arbeidstøy til helsesektoren oppfyller kravene til industriell vask, er testet i henhold til internasjonale standarder og er nøye designet med tanke på en mest mulig kostnads- og miljøvennlig vaskeprosess.

Vi produserer også spesialmodeller tilpasset din profil hvis ønskelig. Kontakt oss på swm@swm.no eller telefon 55 94 52 00.

Velg i menyen til venstre.

Sverre W. Monsen AS 

org.nr. 916 488 386

Besøksadresse: Øvre Fyllingsvei 83, 5161 Laksevåg

Postadresse: Postboks 55, Laksevåg - 5847 Bergen

Telefon: 55 94 52 00  Epost: swm@swm.no 

Kontonr. 6550 05 90623

© Sverre W. Monsen 2021