Hotell & Restaurant

Sverre W. Monsen AS leverer alt av kokketøy, serveringsantrekk, uniformer og tekstiler til hotell og restaurant.

 

Har dere spørsmål eller ønsker kontakt med oss, send en e-post til swm@swm.no, eller ring oss på 55945200.

 

 

Sverre W. Monsen AS 

Besøksadresse: Øvre Fyllingsvei 83, 5161 Laksevåg

Postadresse: Postboks 55, Laksevåg - 5847 Bergen

Telefon: 55 94 52 00 / Telefax: 55 34 21 14 / Epost: post@swm.no

Kontonr. 6550 05 90623

© Sverre W. Monsen 2009