Sverre W. Monsen

SIDEN 1868 HAR VI LEVERT TRYGGE TEKSTILER TIL

ALLE LIVETS FASER.

ARBEIDSTØY, UNIFORMER OG ANDRE TEKSTILER

LOGIN FOR KONTRAKTSKUNDER

Brukernavn Passord
Glemt passord?

Følg oss på sosiale medier

Force majeure

SWM påberoper seg Force majeure

Til alle våre kunder

Som følge av den ekstraordinære, ukontrollerbare og upåregnelige situasjonen som har oppstått som følge av Koronaviruset, ser SWM seg nødt til å påberope seg Force majeure. Dette basert på at vi anser våre oppfyllelsesmuligheter for gjennomføring av en del kontrakter som nærmest umulig i den situasjonen som har oppstått.

SWMs oppfyllelsesmulighet av kontraktuelle betingelser

Kontraktbetingelser som omhandler produktutvalg, leveringstider og avtalepriser, er basert på en normal situasjon. I en normal situasjon er vår produksjonslinje og lagerbeholdning basert på de til enhver tids inngåtte kontrakter, med avtalte kvantiteter, normale produksjonstider og transport med skip fra Asia. 

I den situasjonen som nå har oppstått, opplever vi en markant økning av ordrer fra våre avtalekunder i helsevesenet. Det bestilles artikler av langt større kvantiteter enn normalt. Dette medfører at vi må hasteprodusere varer og få disse flydd til Norge. Dette påvirker bl.a. våre kostpriser i en slik grad at vi i en del situasjoner ikke kan levere ihht. inngåtte kontraktsbetingelser. Det påvirker også avtalte leveringstider, både til helsevesen og andre kundegrupper.

Prioriterte kunder i den oppståtte situasjonen

Som en betydelig leverandør til helsevesenet og til vaskerier som leverer til helsevesenet, må SWM nå prioritere ordrer til disse. All ledig kapasitet hos våre produsenter benyttes til å produsere helsetekstiler. Tekstiler til andre bransjer må derfor vike, og leveringstider til andre bransjer kan risikere å bli betydelig forsinket i forhold til det som er regulert i kontrakter.  

Potensielt avvik fra vår Code of conduct

For at våre produsenter skal være i stand til å levere kritiske varer til sine kunder, jobbes det iherdig på hver lokasjon hos disse for å muliggjøre dette. Vår code of conduct, som våre produsenter skal forholde seg til, regulerer bruk av overtid hos våre produsenter. I den situasjonen vi står i nå, vil vi derfor også benytte anledningen til å varsle om at vi kan risikere å måtte akseptere mer bruk av overtid hos våre produsenter enn vi har regulert i vår egen coc og i enkelte kundekontrakter.

Virkningene av Force majeure

Hvilken virkning det vil få at vi påberoper oss Force majeure, avhenger av hva som er avtalt i den enkelte kontrakt. Det kan bli aktuelt med lengre tidsfrister for levering, og/eller det kan bli aktuelt at kjøper må betale en høyere pris for varene. Dette ber vi om å få avtale med den enkelte kunde etter hvert som situasjoner oppstår.

SWM beklager de følger dette vil få for våre kunder og forsikrer om at vi gjør alt vi kan for å minimere skadevirkninger for våre kunder. Vi ber samtidig om forståelse for at den situasjonen verden nå står oppi også påvirker vår bedrift. 

Tilbake

Sverre W. Monsen AS 

Besøksadresse: Øvre Fyllingsvei 83, 5161 Laksevåg

Postadresse: Postboks 55, Laksevåg - 5847 Bergen

Telefon: 55 94 52 00 / Telefax: 55 34 21 14 / Epost: swm@swm.no Epost fakturainvoice@swm.no

Kontonr. 6550 05 90623

© Sverre W. Monsen 2019