Sverre W. Monsen

Kunde-login

Glemt passord?

Ordretelefon: 55 94 52 00

Noe du ønsker informasjon om? Spør oss!

 
Ditt navn:
Din e-post:
Melding:
 • Hvilke priser ser jeg når jeg er innlogget på deres nettside med mitt brukernavn?

  Svar:

  Alle kunder kan få innlogging på vår nettside slik at produkter kan handles direkte via nettsiden. Kunder som har en prisavtale med oss vil se sine avtalepriser på sine avtaleprodukter. Produkter utenom prisavtalen vises med veiledende pris. Ta kontakt for et tilbud dersom du skal handle produkter som ikke ligger i din prisavtale.

  Til toppen
 • Bestillingsskjema

 • Info om flammehemmere

  Svar:

  Hva er en flammehemmer?
  Flammehemmere er kjemikalier som tilsettes materialer og produksjoner for å redusere faren for antennelse, og for å hindre at en antennelse utvikler seg til en brann.
  Hvordan virker flammehemmere?
  Hensikten med å tilsette flammehemmere til brennbare materialer er:

  • Å redusere antenneligheten
  • Å redusere flammespredningshastigheten, og dermed forsinke brannutviklingen

  Misvisende betegnelser på flammehemmere:

  • "Brannmotstandsdyktig”
  • ”Flammesikkert”
  • ”Ikke brennbart”

  NB! Det er viktig å understreke at flammehemmere ikke kan hindre materialer i å bli antent eller å brenne!

  - De kan imidlertid nedsette antenneligheten og brannintensiteten for materialer som ellers lar seg antenne og brenner raskt

  Ulike former for flammehemmere
  Flammehemmere kan være additive eller reaktive

  • En reaktiv flammehemmer reagerer med det materialet som skal brannhemmes, og er dermed fast bundet i materialet. Faren for at flammehemmere lekker ut eller vaskers ut av materialet i løpet av brukstiden er svært liten. Bestandigheten til reaktive flammehemmere er generelt meget god
  • En additiv flammehemmer tilsettes materialet uten at den bindes kjemisk eller reagerer med materialet. Flammehemmere kan dermed migrere eller vaskes ut i løpet av brukstiden.

   SWM benytter reaktive flammehemmere i våre produkter

  Bestandighet
  • Med bestandighet menes evnen en flammehemmer har til å tåle rengjøring, rensing, bleking og eksponering for vær, vind og sol.

  Flammehemmende behandling av tekstiler kan inndeles på følgende måte:
   - Bestandig flammehemming
   - Semi-bestandig flammehemming: behandlingen tåler vann, men ikke tørrensing eller
    gjentatt (mer enn 50 ganger) vasking
   - Ikke – bestandig flammehemming: flammehemmeren vaskes lett ut av tekstilet,   benyttes oftest for produkter som ikke skal vaskes
  Reaktive flammehemmere er generelt vesentlig mer bestandige enn additive flammehemmere

  Hvordan brenner tekstiler?
  Tekstilenes branntekniske egenskaper avhenger av mange ulike faktorer som:

  • Type antennelseskilde
  • Hvor lenge tekstilen utsettes for antennelseskilden
  • Orientering av tekstilen (horisontal eller vertikal)
  • Hvor antennelseskilden påvirker prøven (kant, overflate, oppe eller nede)
  • Temperatur, luftfuktighet, ventilasjonsforhold
  • Flatedensitet (masse per areal)
  • Struktur (åpen eller tett veving, flosset, ruglet eller glatt overflate)
  • Om tekstilet anvendes i ett eller flere lag

  Merk:
  Lett brennbare fibre av bomull har lavere brennverdi enn mindre brennbare fibre.
  Men viktigere enn selve brennverdien, er hastigheten energien frigjøres med. Varmeenergien fra brann i bomull avgis langt hurtigere enn varmeenergien fra for eksempel. N-aramid

  Ulike prøvingsmetoder for antennelighet av tekstiler
  Det finnes mange ulike testmetoder for tekstiler
  - De mest vanlige prøvingsmetodene måler hvor lett tekstiler antenner, og hvor raskt det brenner
  - I de fleste metodene blir tekstilene eksponert for relativt små tennkilder – svært ofte brukes eksponering for glødende sigarett og liten flamme tilsvarende en fyrstikkflamme ved prøving av madrasser. (ref. Røyking på sengen..)
  Fordi tekstiler som regel skal vaskes eller renses, er det i enkelte regelverk og standarder krav om at tekstilet skal branntestes etter at det har vært gjennom en spesifisert vaskeprosedyre.

  Branntekniske krav til tekstiler

  • I Norge er det forskriftskrav om at stoppede møbler og madrasser skal motstå antennelse av ulmende sigarett.
  • Vi har også en forskrift som forbyr salg av svært brennbare tekstiler i bekledningsprodukter, tepper og pledd
  • Det er ingen konkrete norske brannkrav til tekstiler i gardiner og sengetøy.

  Det er opp til enhver bruker eller institusjon å stille krav til tekstiler i innredningen. For eksempel stiller enkelte fengsler og helseinstitusjoner egne branntekniske krav til slike produkter

  Generelt om brannfarlige tekstiler
  • brannfarlige tekstiler – klær og andre tekstilprodukter.

  Klærnes brennbarhet avhenger av modell og passform. Lette, vide klær antennes f.eks. lettere enn ettersittende. De brenner også fortere fordi lufttilførselen er bedre. Hvis yttertøyet tar fyr, og undertøyet inneholder syntetiske fibere, kan brannskadene bli store fordi kunstfiberne i undertøyet smelter inn i huden selv om de ikke tar fyr.

  Til toppen
 • Returskjema

  Svar:

  Ved retur av varer til Sverre W. Monsen AS, eller reklamasjon skal returskjema benyttes. Retur av ubrukte varer i originalforpakning, godkjennes kun for varer som er standard lagervare på returtidspunktet og som er i hel ubeskadiget emballasje. Ingen retur må skje uten forutgående avtale og utfylt returskjema skal vedlegges varen. Dersom SWM skal betale returfrakt, skal denne frakten bestilles av SWM. For øvrige vilkår, se våre Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser.

  Last ned Returskjema her.

  Det kreves at du har en pdf-leser installert. Den kan lastes gratis her.

  Til toppen
 • Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser

  Svar:

  Last ned våre generelle salgs- og leveringsbetingelser her.

  Det kreves at du har en pdf-leser installert. Den kan lastes gratis her.

  Til toppen
 • Hvordan handle hos Sverre W. Monsen?

  Svar:

  Sverre W. Monsen er leverandør av arbeidstøy, uniformer og andre tekstiler til institusjoner, virksomheter og næringsdrivende innen helse, vaskeri, hotell & restaurant, butikk, catering/cleaning, skip/offshore og mange andre. Vi leverer direkte til kundene og gjennom forhandlernettet vårt.

  For å handle hos Sverre W. Monsen må man være en registrert næringsdrivende.

  Du kan opprette en konto hos oss; send da nødvendig informasjon og firmaattest til swm@swm.no, så tar vi kontakt dersom vi har behov for flere opplysninger.

  Kontakt oss om du har spørsmål om hvordan du kan handle med oss. Vi vil gjerne ha deg som kunde og skal gjøre vårt for at du/dere blir fornøyd.

   

  Last ned bestillingsskjema her

  Last ned målskjema her

   

  Til toppen
 • Hva er microfiber?

  Svar:

  Tekstiler laget av Microfiber er produsert av fibre der et 10.000 meter langt fiber ikke veier mer enn 1 gram. Som regel er dette laget av polyester. Fiberet kan etterbehandles på ulike måter for å oppnå ulike egenskaper i det ferdige produktet.

  Til toppen
 • Hva er EN13795?

  Svar:

  NS-EN13795 er en europeisk standard for operasjonstekstiler som dekkstykker, frakker og renromsdrakter, brukt som medisinsk utstyr til pasienter, klinisk personale og utstyr og består av 3 deler:

  • - Del 1: Generelle krav til produsenter, bearbeidere og produkter.
  • - Del 2: Prøvingsmetoder.
  • - Del 3: Ytelseskrav og ytelsesnivåer.

  I praksis vil det si at man ved bruk av flergangstekstiler i operasjon, benytter plagg og tekstiler av microfiber, med eller uten barrieremembran (for eks Gore Tex). Det stilles særskilte krav til vedlikehold og kontroll.

  Standarden kan anskaffes ved å kontakte Norsk Standard, www.standard.no.

  Hvis du ønsker mer informasjon om bruk av flergangstekstiler i operasjon, ta gjerne kontakt med oss.

  Til toppen
 • Hvordan vedlikeholder jeg tekstiler kjøpt fra Sverre W. Monsen?

  Svar:

  Alle tekstiler fra oss tilfredsstiller anerkjente internasjonale normer for industriell vask. (Så sant ikke annet er spesifisert)

  I vår helsebekledning og alle andre tekstiler til sykehus og helseinstitusjoner, er materialer og design nøye vurdert og valgt for at det skal kunne vedlikeholdes i henhold til smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner.

  Til toppen
 • Hva er RFID - Chip merking?

  Svar:

  Et RFID-system, består av en leser, antenne og en brikke som registrerer og lagrer informasjon.

  RFID teknologi for identifisering og sortering av tekstiler kan gi betydelige besparelser.
  Det gir full kontroll med eierskap og omløpshastighet, betydelig raskere identifisering av tekstilene, redusert manuelt arbeid, og det gir mulighet for automatisk sortering,


  Sverre W. Monsen er forhandler av Datamars RFID brikker for tekstilbransjen i Norge. Vi har de siste 5 årene levert flere komplette anlegg og totalt over 1 million brikker til en rekke selskaper, private og offentlige institusjoner i Norge.

  Til toppen
 • Hva er Økotex?

  Svar:

  Øko-Tex Standard 100 er utarbeidet av den internasjonal foreningen «The International Association of Research and Testing in the Field of Textile Ecology». Foreningen består av 12 institutter fra 12 europeiske land, som er representert i Sør Afrika, Tyskland, Østerrike, Belgia, Kina, Sør Korea, Danmark, Spania, Frankrike, Storbritannia, Ungarn, Italia, Japan, Polen, Portugal, Sverige, Tyrkia og USA.
   
  For å kunne oppnå Øko-Tex merket må produktene testes for innhold av ulike kjemikalier og fargestoffer, som ikke må overskride de maksimumsverdier som er angitt i
  Øko-Tex Standard 100. Kravene utvikles på basis av vitenskapelig grunnlag og lovverk i landene hvor Øko-Tex instituttene er representert
   
  Øko-Tex Standard 100 krever at produsenten får utført laboratorietesting av produktene for å sikre at de fastsatte grenseverdier overholdes. Testingen skal utføres av et uavhengig institutt som er tilsluttet Øko-Tex samarbeidet.

  Les mer på: http://www.oeko-tex.com/

  Til toppen

Sverre W. Monsen AS 

org.nr. 916 488 386

Besøksadresse: Øvre Fyllingsvei 83, 5161 Laksevåg

Postadresse: Postboks 55, Laksevåg - 5847 Bergen

Telefon: 55 94 52 00  Epost: swm@swm.no 

Kontonr. 8101 54 22572

© Sverre W. Monsen 2021