Clean Air - EN 13795

Sverre W. Monsen AS tilbyr en rekke produkter som er godkjent i henhold til EN 13795, til bruk i ulike miljøer som har særskilte krav.

Vi leverer i dag blant annet i Clean Air kitler, bukser og frakker til bruk ved norske sykehus.

Kontakt oss for mer informasjon. Send gjerne en e-post på swm@swm.no, eller ring oss på 55945200.

Sverre W. Monsen AS 

Besøksadresse: Øvre Fyllingsvei 83, 5161 Laksevåg

Postadresse: Postboks 55, Laksevåg - 5847 Bergen

Telefon: 55 94 52 00 / Telefax: 55 34 21 14 / Epost: post@swm.no

Kontonr. 6550 05 90623

© Sverre W. Monsen 2017