Sverre W. Monsen

RFID - Chip merking

Et RFID-system, består av en leser, antenne og et brikke som registrerer og lagrer informasjon. RFID teknologi for identifisering og sortering av tekstiler kan gi betydelige besparelser. Det gir full kontroll med eierskap og omløpshastighet, betydelig raskere identifisering av tekstilene, redusert manuelt arbeid, og det gir mulighet for automatisk sortering, Sverre W. Monsen AS er forhandler av Datamars RFID brikker for tekstilbransjen i Norge. Vi har de siste 5 årene levert flere komplette anlegg og totalt over 1 million brikker til en rekke selskaper, private og offentlige institusjoner i Norge.

 Kontakt oss for mer informasjon: E-post:swm@swm.no tlf. 55 94 52 00

Sverre W. Monsen AS 

org.nr. 916 488 386

Besøksadresse: Øvre Fyllingsvei 83, 5161 Laksevåg

Postadresse: Postboks 55, Laksevåg - 5847 Bergen

Telefon: 55 94 52 00  Epost: swm@swm.no 

Kontonr. 6550 05 90623

© Sverre W. Monsen 2021